MENU

Daniel LoKo

DIORAMA
miniaturowy fragment (wycinek) pleneru, przedstawiający konkretną scenę rodzajową
(kolejową lub inną) na tle przyrody lub scenerii przemysłowej, uzupełniony tłem w odpowiedniej skali, dopasowanym do tematyki, w której wykonana jest diorama.

MAKIETA
większa lub bardzo duża powierzchnia pleneru, wykonana w danej skali (np. 1:87) przedstawiająca rozbudowany i skończony (zamknięty) temat industrialny lub przyrodniczy, uzupełniony tłem w odpowiedniej skali i dopasowanym także do tematyki, w której wykonana jest makieta.

W przypadku makiet kolejowych jest to zamknięty układ torowy, uzupełniony, odpowiednią do założonej tematyki scenerią opisaną jak wcześniej.

Daniel LoKo  Daniel LoKo© 2012 
Wszystkie prawa zastrzeżone
ACEBOOK